Домой / Про нас

Про нас

Відділ культури і туризму
Утворений відповідно до статті 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” районною державною адміністрацією; є складовою частиною органу державної виконавчої влади, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації, управлінню культури облдержадміністрації.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку.
У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та районної рад, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, положенням про відділ.
Взаємодіє з сільськими радами району, їх виконавчими органами у вирішенні питань культурного розвитку відповідних територій.
Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи;
реалізації мовної політики у сфері культури;
забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;
створення умов для відродження і розвитку української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України;
координація діяльності органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері культури;
забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму.